Качествен контрол

Описание

Контролът на качеството в ЛЕСТО ПРОДУКТ засяга всички процеси – управленски, основни и поддържащи, както и всички нива на материалния поток - от получаването на суровини, през текущия вътрешно-оперативен контрол на полузавършените продукти, до крайния производствен контрол на готовите продукти. Сектор ”Качествен контрол” е оборудван със съвременна измерителна техника за контрол на параметрите на произвежданите изделия.

В ЛЕСТО ПРОДУКТ прилагаме утвърдени методи за анализ и оценка на несъответствията. Отчитането на ррм-показатели с поставена цел - стойност от 500 единици, анализът на клиентската удовлетвореност и атестацията на персонала са само част от средствата за набиране на информация, извършване на самооценка и вземане на решения за предприемане на ефективни и ефикасни КД.

Високото качество на продуктите и услугите е гарантирано от професионализма и компетентността на екипа, както и от заложените цели във фирмената политика по качество. Служителите на всички нива в компанията са пряко ангажирани с контрола на качеството и непрекъснатото повишават професионалната си квалификация чрез обучения и усвояване на нови професионални знания и умения.

Системата за управление на качеството в ЛЕСТО ПРОУДКТ ЕООД е сертифицирана от TUV Rheinland InterCert през Юни 2005 година, пресертифицирана през Юни 2008 година, а последния одит за пресертифициране по ISO 9001:2015 е извършен от TUV NORD Bulgarien EOOD през Юли 2017 година. Списък на сертификатите можете да видите ТУК.

виж всички услуги, които предлага Лесто продукт