Прахово-полимерно боядисване

Описание

Прахово-полимерното боядисване е основно завършващо действие на голяма част от детайлите по различните поръчки. Конструкцията на поточната линия и камерите за подготовка, боядисване и изпичане позволява третиране на детайли с максимални размери 1250 х 1500 х 3000 мм (ширина/височина/дължина).

Почистването и обезмасляването на изделията се осъществява в камери за предварителна обработка на 4 фази: обезмасляване, фосфатиране, измиване с индустриална вода и пасивиране. Чрез тези стъпки на процеса се постига почистване на изделията от соли и други минерални примеси. Следващ етап от процеса е сушене на заготовките, електростатично прахово боядисване и изпичане на боята.

За всички параметри на процеса: pH и температура на разтвори, pH на водата и температура на пещите, се водят ежедневни записи и отчети.
Готовите детайли се опаковат в зависимост от тяхната геометрия в подходяща опаковка и се етикират съгласно утвърдените регламенти.

 

Машини :

виж всички услуги, които предлага Лесто продукт