Огъване

Описание

Огъването е една от най-разпространените формоизменящи операции при работата с листов материал за получаване на разнообразни профили. Извършва се в щампи на преси или с огъващи машини в зависимост от размерите и формата на детайлите, както и вида на изходната заготовка.

Конструкцията на абкантите, с които работим позволяват голямо натоварване, а деформациите са сведени до минимум.

виж всички услуги, които предлага Лесто продукт