Проекти

Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДНА.“

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДНА.“

Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДНА.“ Придобиване ...

виж повече
Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуерен модул”

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуерен модул”

Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги ...

виж повече
Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуерен модул”:

Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базиран софтуерен модул”:

Документация за провеждане на тръжна процедура по  реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет “Придобиване и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА и услуги ...

виж повече
Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и софтуер, за производството на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машиностроителни лидери, по следните обособени позиции:

Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и софтуер, за производството на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машиностроителни лидери, по следните обособени позиции:

Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и софтуер, за производството на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машиностроителни ...

виж повече
Още проекти (2 От 7)