„ЛЕСТО ПРОДУКТ“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.004-0300-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

„ЛЕСТО ПРОДУКТ“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.004-0300-C01 „Технологична модернизация в предприятието“
10 Април 2023

„ЛЕСТО ПРОДУКТ“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.004-0300-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост - с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Общата стойност на проекта е 1 041 380.00 лв., от които безвъзмездно финансиране: 520 690.00 лв. европейско финансиране чрез инструмента NextGenerationEU. Проектът е с обща продължителност 12 месеца, датата на стартиране на проекта е: 10.04.2023 г.

В подкрепа на основната икономическа дейност под КИД 28.99, по проекта ще бъдe придобита хидравлична абкант преса (1 бр.), която чрез цифровизация и добавяне на нова мощност в процеса по огъване, ще увеличи капацитета за огъване на едрогабаритни детайли, преобладаващи в продукцията на предприятието.

Инвестицията ще реализира целта на проекта: посредством добавяне на изцяло автоматизиран капацитет за огъване на детайли до 4м., ще бъде увеличена ефективността и производителността на целия производствен процес, ще бъде повишен ефективният наличен производствен капацитет, ще бъдат намалени производствените разходи, ще бъде оптимизирана производствената верига. Инвестицията е напълно съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз –
NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
„ЛЕСТО ПРОДУКТ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“

към всички новини