Новини

Лесто Продукт с дарение за ПТГ \

Лесто Продукт с дарение за ПТГ "Н. Й. Вапцаров"

14 Март 2018

Учениците от Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Враца вече ще имат възможност да се запознаят и работят със съвременно оборудване за чертане и ...

ЛЕСТО ПРОДУКТ участва в организирана среща с младежи и ученици в рамките на Деня на професиите 2017

ЛЕСТО ПРОДУКТ участва в организирана среща с младежи и ученици в рамките на Деня на професиите 2017

30 Април 2017

     На 28 април 2017г. ЛЕСТО ПРОДУКТ взе участие в най-голямото и единствено по рода си събитие за кариерна ориентация в област Враца -Ден на професиите 2017. Организираната ...

Лесто Продукт ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Лесто Продукт ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

14 Март 2017

„Лесто Продукт“ ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0445-С01 „Подобряване на управленския капацитет на Лесто Продукт ЕООД“ по процедура ...

Лесто Продукт ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Лесто Продукт ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

16 Февруари 2016

„Лесто Продукт“ ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1026-С01 „Инвестиция за производство на повече метални компоненти с по-висока ...

Още новини (1 От 6)