Esab Mig C3000i & Feed L3004

Описание

Esab


Esab Mig C3000i е машина за МИГ/МАГ, пуслово МИГ  и ММА заваряване, оптимизирана за работа с телоподаващата система Feed L3004.

Техническа информация

Модел: Esab Mig C3000i/L3000i & Feed L3004
Скорост на телоподаване 0.8 - 25.0 м/мин
Макс. диаметър на телта 300мм
Размери на телта
 - при въглеродна стомана 0.6 - 1.2 мм
 - при неръждаема стомана 0.6 - 1.2 мм
 - при алуминий 1 - 1.2 мм
За защитен газ се използват всички типове, които са за MIG/MAG заваряване с макс. налягане 5 bar
Охлаждаща течност се състои от 50% вода + 5-% гликол с наягане то 3.8 barи дебит 4 л/мин

Услуги :

виж всички машини